Мета курсу – допомогти студентами оволодіти базовими знаннями та навичками щодо ідентифікації, аналізу та

оцінювання податкових ризиків при адмініструванні податків. В ході навчання студенти ознайомляться зі

стандартами оцінки та управління податковими ризиками та здобудуть практичні навички в ідентифікації та

оцінюванні ризиків недотримання платниками податків норм податкового законодавства.