Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи організації служби в правоохоронних органах» є вивчення відомостей щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, які здійснюють правоохоронну діяльність, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної функції держави.


Метою викладання навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» є формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління та організації, максимально безпечно для себе та оточуючих громадян, застосовувати та використовувати вогнепальну зброю у випадках, коли для цього виникають правові підстави.

Завдання вивчення дисципліни «Вогнева підготовка» є сформування у курсантів теоретичних знань з матеріальної частини та тактико-технічних характеристик зброї, заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, правових підстав застосування зброї, основ, прийомів та правил стрільби зі стрілецької зброї, а також особливостей техніки і тактики стрільби в різних умовах;

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

Знати теоретичний та практичний розділи курсу “ Вогнева підготовка”.

До теоретичної підготовки відносяться:

-                знання статей, наказів, інструкцій, положень;

-                тактико-технічні характеристики зброї з принципами її бойового використання;

-                матеріальна частина зброї з правилами її експлуатації;

-                підготовка зброї до стрільби і її обслуговуванні після стрільби;

-                вивчення основ стрільби;

-                вивчення матеріальної частини зброї і правил стрільби

До практичної підготовки відносяться:

-                удосконалення знань з матеріальної частини зброї;

-                удосконалення знань з умов і методики виконання вправ курсу стрільб;

-                відпрацювання нормативів;

-                практичне виконання вправ курсу стрільб із стрілецької зброї.

Вміти:

-                оцінювання ситуації щодо правомірності застосування зброї на підставі чинного законодавства;

-                проведення обслуговування пістолету і автомату та підготовку їх до стрільби;

-                виконання прийомів та правил стрільби (швидко діставати зброю та приводити її у бойову готовність, приймати положення для стрільби, виконувати прицілювання та обробку спуску, швидке перезаряджання зброї  зі зміною магазину);

-                ведення влучної стрільби з пістолета і автомата за умовами вправ КС;

-                безпечно поводитись зі зброєю та боєприпасами під час отримання їх у черговій частині, навчально-тренувальних стрільб, виконання службових обов’язків, розбирання та чищення, здачі до чергової частини;

-                виявлення причин можливих затримок та самостійно усувати їх  під час стрільби;

-                виконання нормативів з вогневої підготовки згідно умов КС;

-                знання, бойових властивостей, загальну будову рушниці помпової «Форт-500», пістолетів «Форт-14», «Форт-17», та штурмових гвинтівок «Форт-221», «Форт-222», «Форт-224».


Метою викладання навчальної дисципліни “ Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях ” є набуття знань та необхідних рухових навичок, які використовуються під час виконання службових обов’язків в нестандартних ситуаціях.

Завдання дисципліни:

- вивчення правил ведення вогневого контакту, та уміло їх застосовувати;

- навчити переміщенню на різних видах місцевості, в різноманітних умовах, уходів з лінії вогню, визначенням та заняттям вигідних стрілецьких позицій;

- оволодіння практичними навичками швидкого використання правил вогневого контакту в умовах збройного протистояння;

- навчити прогнозувати можливі варіанти нападу на працівника податкової міліції при виконанні службових обов’язків не наражаючись на небезпеку.


Метою викладання навчальної дисципліни є отримання слухачами теоретичних і практичних знань при  виконанні функцій керівника та виконавця на всіх етапах проведення невідкладних слідчих дій, в різних умовах, уміння організувати практичну взаємодію всіх служб та підрозділів, приймати рішення на здійснення невідкладних дій, як у звичайних умовах так і під час ускладнення оперативної обстановки. 

Завдання дисципліни:                                        

-                     - вивчення правил проведення невідкладних слідчих дій;

-                     - навчити проводити планування, підготовку забезпечення  невідкладних слідчих дій в різних умовах;

-                     - навчити прогнозувати можливі варіанти ускладнення оперативної обстановки під час проведення невідкладних слідчих дій;

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

-                     основи проведення активних дій під час виконання службових обов’язків;

-                     правил проведення невідкладних слідчих дій в різних умовах;

-                     можливі варіанти ускладнення оперативної обстановки під час проведення невідкладних слідчих дій;

-                     заходи особистої безпеки під час проведення невідкладних слідчих дій;

До теоретичної підготовки відносяться:

-                     знання основ тактики проведення активних заходів підрозділами податкової міліції; 

-                     правила планування невідкладних слідчих дій;

-                     правила поведінки під час ведення вогневого контакту;  

-                     правила підходу до джерела небезпеки;

-                     критерії оцінки джерела небезпеки;

-                     прогнозувати можливі варіанти протидії працівнику податкової міліції під час проведення невідкладних слідчих дій;

До практичної підготовки відносяться:

-                     уміти використовувати тактичні властивості місцевості під час планування, проведення невідкладних слідчих дій на різних видах місцевості;

-                     уміти пересуватись  на різних видах місцевості під час планування, проведення невідкладних слідчих дій;

-                     уміти планувати, розраховувати проведення активних дій підрозділами податкової міліції на об’єктах  різних видів;

-                     прогнозувати та протидіяти можливим варіантам нападу на працівника податкової міліції, та протидії  під час виконання службових обов’язків;

 

Вміти: проводити згідно необхідних вимог поетапний комплекс заходів для підготовки та проведення активних дій

-                     виконувати функції керівника проведення активних заходів на всіх етапах їх проведення;

-                     використовувати тактичні властивості місцевості на всіх етапах проведення активних заходів;

-                     виявляти можливі місця знаходження джерела небезпеки на об’єктах проведення активних заходів;

-                     прогнозувати можливі варіанти опору, нападу на працівників правоохоронних органів під час проведення активних заходів;

-                     долати перешкоди та пересуватись на різних видах місцевості з табельною вогнепальною зброєю під час проведення активних заходів, та можливого збройного опору;

приймати правильно і швидко рішення,під час ускладнень які можуть виникнути під час проведення активних заходів;