Згідно з вимогами Загальноосвітніх стандартів з української мови як іноземної та Комплексу програм (2014) до початкового рівня (А1) володіння українською мовою представлено мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, виконання якого є достатнім для отримання оцінки інокомунікантами.