Цей курс створений з метою реалізації права здобувачів вищої освіти на перескладання своїх результатів навчання

Курс присвячений вивченню основних методів комп'ютерног моделювання, проектування та дослідження для вирішення технічних задач. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасних програм для автоматизованного моделювання та проектування.

Вивчення дисципліни «Бізнес-консалтинг» передбачено навчальним планом підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Навчальна дисципліна «Бізнес-консалтинг» як компонент освітньо-професійної програми «Економіка та організація підприємницької діяльності» забезпечує набуття майбутніми фахівцями в галузі підприємницької діяльності професійних компетентностей в сфері функціонування специфічного виду підприємства – консалтингової фірми, її поведінки на ринку свого продукту, а також універсальних принципів та методологічного інструментарію консультаційного процесу.


Мета курсу – допомогти студентами оволодіти базовими знаннями та навичками щодо ідентифікації, аналізу та

оцінювання податкових ризиків при адмініструванні податків. В ході навчання студенти ознайомляться зі

стандартами оцінки та управління податковими ризиками та здобудуть практичні навички в ідентифікації та

оцінюванні ризиків недотримання платниками податків норм податкового законодавства.