Юридична наука не обмежується рамками національного права окремої країни. Правознавство збагачують дослідження зарубіжних правових систем. Вони формують врівноважене, неупереджене відношення до юридичної дійсності, розширюють світогляд, приносять практичну користь.

Навчальний курс  (конституційного) права зарубіжних країн має спеціалізований, політико-правовий характер. Його вивчення є важливою передумовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки студентів (курсантів), розширення їхніх світоглядних уявлень. Вивчення змісту конституційної теорії і практики має сприяти розв’язанню питань державотворення в нашій країні. Адже зарубіжний досвід, концентровано виражений у теорії і практиці розвинутих країн, можна сприймати як своєрідне мірило для прогнозування конституційного розвитку України.

       Метою навчальної дисципліни вцілому є розширення у студентів та курсантів світогляду, набуття ними знань, навичок, умінь щодо оцінки правових явищ, а також вивчення основ державного (конституційного) права окремих країн для засвоєння позитивного досвіду та впровадження його у процеси державотворення в Україні.