Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи організації служби в правоохоронних органах» є вивчення відомостей щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, які здійснюють правоохоронну діяльність, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної функції держави.