1.    Програма навчання на тему: «Заходи безпеки під час поводження з хімічними речовинами на підприємствах АПК» за наступним тематичним планом.

 

 

Назви

тем

Дистанційна форма

усього

л

сем

с.р.

1

2

3

4

5

Тема 1. Поняття про хімічні чинники небезпек

2

     1

 

       1

Тема 2. Забруднення НПС пестицидами та агрохімікатами

2

     1

 

       1

Тема 3. Охорон а атмосферного повітря, ґрунту, водних джерел від забруднення пестицидами і агрохімікатами

2

     1

 

       1

Тема 4. Вимоги безпеки під час поводження з пестицидами і агрохімікатами

2

1

 

1

Тема 5. Характеристика та призначення засобів індивідуального та колективного захисту від негативного впливу пестицидів і агрохімікатів

      2

      1

 

       1

Тема 6. Нещасні випадки під час роботи з пестицидами і агрохімікатами та їх розслідування

2

      1

      1

 

Всього

12

       6

       1

      5